W20-Tvigi

Vučica W20-Tvigi obilježena je dana 24. rujna 2008. na području čopora Suho, predio Pomočnjak dio Gorskog kotara. Vučica je imala 18 kg i bila je u dobi od oko šest mjeseci. Opremljena je GPS-GSM ogrlicom. Već idući dan je probom zavijanja potvrđeno da je Tvigi pripadnica čopora Suho te da će podaci s njene ogrlice pokazivati kretanje cijelog čopora. U prvih 109 dana praćenja vučice W20-Tvigi i čopora Suho tijekom jeseni i zime 2008/2009 sakupljeno je 339 lokacija koje pokrivaju područje od 210.4 km2. Manji određeni teritorij je posljedica prekratkog razdoblja praćenja, a ne upotrebe VHF ogrlice. U siječnju 2009. čopor Suho brojao je pet vukova, uključujući i vučicu Tvigi.

Zadnja lokacija ove vučice zabilježena je 12.04.2009.  u području Ljubljanskog vrha u Sloveniji nakon 199 dana praćenja i prestanka rada ogrlice. Dana 07.03.2011. Tvigi je stradala od naleta automobila u Sloveniji u ranim jutarnjim satima. Stradalu vučicu je pregledao i izmjerio djelatnik Zavoda za gozdove Republike Slovenije, a razudbu će obaviti Veterinarski fakultet u Ljubljani. 

Slike