W19-Rina

Na području Gorskog kotara, nedaleko Crnog Luga, ispod vrha Šije na teritoriju čopora Risnjak, 29. listopada 2007. uhvaćena je mlada 2,5 godine stara i 25 kg teška vučica W19-Rina. Rina je opremljena GPS-UHF-VHF ogrlicom, a tijekom početne faze praćenja zadržavala se na poznatom teritoriju čopora Risnjak. To je bio prvi vuk iz tog čopora sa GPS odašiljačem koji je mogao pružiti više spoznaja o životu čopora nego je bilo moguće klasičnim VHF radio-praćenjem. Rina se i kasnije zadržavala na poznatom teritoriju čopora Risnjak, ali uz malo povećanje teritorija, najviše na račun prostora između stare ceste i autoceste. Teritorij čopora Risnjak, dobiven praćenjem vučice Rine kroz 401 dan, bio je 318.9 km2 što je više nego utvrđeno prije praćenjem vučice Tanje ćemo je vjerojatno doprinijelo korištenje GPS odašiljača. Dana 19.09.2009. Rina je ponovno uhvaćena. Naime njena je ogrlica prestala raditi u travnju 2009. pa je ovim putem zamijenjena novom GPS-UHF-VHF ogrlicom, osiguravajući kontinuirano praćenje same vučice ali I cijelog čopora.

Slike