W12-Sara

U ljeto 2005. godine obilježena je novi vuka iz čopora Snježnik. Kod brda Veliki Tisovac u Gorskom kotaru, 26. kolovoza 2005., uhvaćena i obilježena GPS-GSM ogrlicom vučica W12-Sara, u dobi od 2,5 godine i mase 27 kg. Dva dana nakon obilježavanja, vučica Sara pridružila se čoporu Snježnik. Ona je zadnji dio ljeta malo vremena provodila s ostatkom čopora. Radije bi odlazila, sama ili u društvu s još jednim ili dva mlada vuka, na rubne dijelove teritorija čopora i na rubove šume, te bliže naseljima, gdje ima više srna i unesenih muflona, relativno lakog plijena za vukove. Početkom listopada Sara se pridružila čoporu i od tada se redovito kreće s ostalim pripadnicima čopora.
Dana 11. rujna 2006. kod Lisine je uhvaćena vučica koja je otprije imala ogrlicu no prestala je raditi. Bila je to vučica Sara, čiji je signal nestao 15. lipnja 2006., pa se sumnjalo da je usmrćena. Sara je težila 1 kg više nego lani kad je prvi put uhvaćena. Stavljena joj je i nova ogrlica, ovaj put za satelitsko praćenje (GPSUHF- VHF). Nakon puštanja, vučica se vratila čoporu Snježnik te se i dalje većinom druži s vučicom Hildom. Na osnovi učestalih zavijanja potvrđeno je da je čopor Snježnik 2006. godine imao leglo, ali se broj mladunaca nije mogao odmah utvrditi.

Slike