Istraživanje i praćenje vuka

Tragovi vuka

Istraživanje i praćenje vukova u razdoblju od 1998-2004

U razdoblju od 1998. do 2004. godine na području Hrvatske ukupno je obilježeno 10 vukova. Najviše vukova čak 6 obilježeno je na području Gorskog kotara, tri na području Dalmacije

Pročitajte više »

Vuk (Canis lupus)

Istraživanje i praćenje vukova u razdoblju od 2005-2009

U petogodišnjem razdoblju od početka 2005. do kraja 2009. godine obilježeno je i telemetrijski praćeno 14 vukova na području Hrvatske. Kao i u prethodnom razdoblju...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica Ira

Istraživanje i praćenje vukova od 2010.

Krajem sezone 2009. bilo je 6 obilježenih vukova, pet na području Gorskog kotara, i jedan na Velebitu, od toga njih 4 su bili obilježeni GPS ogrlicama, a 2 sa VHF ogrlicama. Vukovi na području Gorskog kotara istraživani su...

Pročitajte više »

Vuk (Canis lupus)

Zašto je potrebno istraživati vukove

Samo aktivan pristup zaštiti ugrožene vrste može osigurati njen dugoročni opstanak. Izrada planova upravljanja te provođenje aktivnosti zacrtanih tim planovima bitan su korak za ostvarivanje zaštite. Prilikom izrade...

Pročitajte više »

Telemetrija - hvatanje signala

Pristup istraživanju vukova

Zbog stoljetnog proganjanja i ubijanja od strane čovjeka, a u svrhu potpunog istrjebljenja, današnji vukovi postali su vrlo oprezni i teško primjetljivi. Zato se u istraživanju pribjegava...

Pročitajte više »

Prethodna    1 2 3 
Prikazano 50 od 50