Telemetrijski praćeni vukovi

Ajsa

W29-Ajša

Na području čopora Suho, dana 24. kolovoza 2012. godine uhvaćena je i obilježena ženka vuka po imenu W29-Ajša.

Pročitajte više »

Tona

W28-Tona

Dana 18. srpnja 2012. obilježena je vučica W28-Tona u dobi od 3,3 godine...

Pročitajte više »

WP08

WP08-Wolf pup 08

Na području čopora Suho, dana 16. srpnja 2012. godine uhvaćen je i nakon mjerenja pušten  vučić, znanstvene oznake WP08 (Wolf pup 08). Pošto je vučić uhvaćen u dobi od 3 mjeseca i masa mu je tek 9 kg, nije se mogao označiti ogrlicom.

Pročitajte više »

Bunar u koji je upao vuk W27-Šaki

W27-Šaki

Dana 31. listopada 2010. godine kod sela Pađene, nedaleko od Knina, spašen je vuka koji je upao u suhi bunar dubok 4 m. Radilo se o mladom mužjak starom 8 mjeseci i mase 26 kg kojem je dodijeljeno ime W27-Šaki. Nakon...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćen vuk W26-Karlo

W26-Karlo

Na području čopora Snježnik, dana 1. rujna 2010. godine uhvaćen je i obilježen mužjak vuka. Vuk po imenu W26-Karlo u dobi od 3.5 godine i mase 36 kg obilježen je GPS-UHF ogrlicom.

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica W25-Nika

W25-Nika

Vučica W25-Nika stara 2,5 godine obilježena je 21. kolovoza 2010. na području čopora Suho... 

Pročitajte više »

Telemetrijski praćen vuk Matan

Matan

Potkraj srpnja, točnije 29. srpnja 2009., djelatnici Instituta za primijenjenu ekologiju OIKON na planini Kozjak ponad Splita...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica Ira

W24-Ira

Doc. dr. sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta u suradnji s NP Sjeverni Velebit i PP Velebit je tijekom. kolovoza 2009., provodio aktivnosti hvatanja i obilježavanja vukova iz čopora Krasno...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica Taša

W23-Taša

Godinu i pol stara vučica, mase 29 kg, je dana 24. kolovoza 2009. na području Gumanca u Gorskom kotaru obilježena GPS -GSM ogrlicom, a nazvana je W23-Taša...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćen vuk Drago

W22-Drago

Ispod Bukovog vrha u Gorskom kotaru, samo 3 kilometara dalje od mjesta obilježavanja vuka W21-Luke 28. svibnja 2009, obilježen je...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćen vuk Luka

W21-Luka

Dana 21. svibnja 2009. doc. dr. sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta, na području Vršice, između Crnog Luga i Gerova u Gorskom kotaru uhvatio je vuka iz čopora Snježnik...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica Tvigi

W20-Tvigi

Vučica W20-Tvigi obilježena je dana 24. rujna 2008. na području čopora Suho, predio Pomočnjak dio Gorskog kotara. Vučica je imala...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica Rina

W19-Rina

Na području Gorskog kotara, nedaleko Crnog Luga, ispod vrha Šije na teritoriju čopora Risnjak, 29. listopada 2007. uhvaćena je mlada 2,5 godine stara i 25 kg teška vučica W19-Rina...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćen vuk Max

W18-Max

Na Pogorelom vrhu u Gorskom kotara 12. rujna 2007. uhvaćen je veliki mužjaku nazvan W18-Max u trećoj godini života, težak 36 kg. Max je obilježen GPS -UHF-VHF ogrlicom, a budući da je uhvaćen u sredini Hildinog čopora...

Pročitajte više »

Telemetrijski praćena vučica Tara

W17-Tara

Dana 16. kolovoza 2007. Vedran Slijepčević na Senjskom bilu nedaleko mjesta Stolac na Velebitu uhvatio je mladu vučicu u dobi od 2.5 godine i mase 29 kg. Nazvana je W17-Tara i...

Pročitajte više »

2     Sljedeća 
Prikazano 15 od 30