Mila, vučica u disperziji

Vučica W9-Mila je peti vuk obilježen u svrhu telemetrijskog praćenja, u rujnu 2004. na pogručju Gorskog kotara. Prvi rezultati praćenja Mile ukazivali su da je ta vučica pripadnik čopora Platak kasnije nazvanog Suho. Naknadno se pokazalo da vučica Mila, u tom razdoblju svog života, nije pripadnik ni jednog čopora, već da je sama i u potrazi za životnim prostorom i partnerom. Tako se Mila od trenutka obilježavanja pa do kraja 2004. godine kretala na području od čak 940 km² , što je 8 puta više od poznatih veličina teritorija vukova u Hrvatskoj. Pri tome je zalazila i prolazila teritorije stranih čopora izlažući se opasnosti da bude otkrivena i ubijena od njih.

Slike