Čopori u Dalmaciji

U Dalmaciji su od 1998. do 2000. godine telemetrijski praćena tri vuka iz dva susjedna čopora sa područja Kaštelanske zagore, čopora Opor i Vučevica.
Čopor Opor se zadržavao na brdima Opor, Praća, Ljubeč i Trištenica. Telemetrijski praćena Vučica W1-Pepa bila je dio podmlatka čopora Opor iz legla 1998. Godine i jedini vuk iz ovog čopora koji se pratio. Vučica je praćena je ukupno 643 dana, a nakon što je odrasla, napustila je roditeljski čopor.
Čopor Vučevica se najviše vremena zadržavao u gusto obrasloj i nenastanjenoj dolini Vučevici, koja je od Splita i Kaštela odvojena samo planinom Kozjak. Vučica W2-Anja bila je reproduktivna ženka čopora Vučevica obilježena 1999. i praćena ukupno 699 dana, nakon čega je nestao signal s njene ogrlice. U listopadu 2000. Obilježen je i vučić Berni štene vučice Anje, leglo 2000. godine. Berni je praćen vrlo kratko jer je samo 33 dana nakon obilježavanja pronađen mrtav na brdu iznad sela Jurići. Prosječna veličina teritorija dvaju čopora praćenih u Dalmaciji bila je 150.5 km². Prosječna dnevna kretanja telemetrijski praćenih vukova bila su 2.5 km/dan, a praćene vučice najčešće su se zadržavale na sjevernim stranama brda ili u dolini.
 U veljači 2005. godine ogrlicom za telemetrijsko praćenje obilježena je jedna vučica W11-Eva na području Imotskog. Naime, vučica je pronađena zarobljena u zamku za divlje svinje, kakve zakon strogo zabranjuje. Uz veliki trud oslobođena je kirurški obrađena i stavljena joj je ogrlica. Iste večeri puštena je natrag u prirodu te se pridružila čoporu Imotski koji živi na tom području što je dokumentirano intenzivnim telemetrijskim praćenjem u toku sljedećih tjedana i mjeseci. Tijekom 157 dana praćenja vučica Eva locirana je ukupno 541 put, od čega 255 puta (47,1% lokacija) u Hrvatskoj i 286 puta (52,9% lokacija) u susjednoj Bosni i Hercegovini. Pri tome se u Hrvatskoj zadržavala na manjem području, oko Runovića i Imotskog, dok je u Bosnu i Hercegovinu odlazila i do 80 km u unutrašnjost do Tomislavgrada, da bi se opet vraćala u granično područje gdje je provodila najviše vremena. Veličina područja na kojem se vučica kretala bila je 640 km². To je triput više od površine koju su do tada pokrivali prosječni vučji čopori u Hrvatskoj, uključujući i Dalmaciju. Eva se vjerojatno bar dio vremena kretala i sama, pripremajući se da napusti svoj čopor. U kolovoz 2005. Završilo je praćenje ovog čopora jer je Eva odstrijeljena na području Bosne i Hercegovine.
Potkraj srpnja 2009. na planini Kozjak ponad Splita je ogrlicom obilježen vuk pripadnik čopora Kozjak. Teritorij čopora Kozjak se u velikoj mjeri preklapa s teritorijem čopora Vučevica praćenog tijekom 1999-2000. Za pripadnike ovog čopora ustanovljeno da su već nekoliko navrata prešli autocestu i to na više mjesta, uključujući i zeleni most "Osmakovac". Važno je napomenuti da je ovo prvi vuk na području ponad Splita koji se prati GPS tehnologijom. Dobiveni podaci o kretanju vukova i njihovom prelasku autoceste, moći će se usporediti s podacima o kretanju vukova prikupljenim prije izgradnje autoceste.

Istraživač G. Gužvica je temeljem novijih podataka dobivenih foto-zamkama 2011/2012. godine ustanovio da je brojnost jedinki u čoporu Vučevica/Kozjak u padu. Čopor je, kako je već navedeno, koristio zeleni most Osmakovac. Temeljem praćenja ustanovljeno je da tijekom 2013. g. na tom mostu nije zabilježen nijedan prijelaz vuka. 

Slike