Čopor Krasno (Jelovac)

Praćenje čopora Jelovac koji je kasnije preimenovan u čopor Krasno počinje se pratiti u kolovozu 2003. Kada su započeta istraživanja vukova na području Like. U studenom 2003. ulovljena je mlada vučica W7-Jelica na području Jelovca iznad Krasna te joj je stavljena ogrlica koja omogućuje satelitsko praćenje životinje. Kad je obilježena vučica puštena, uslijedilo je intenzivno praćenje kojim je utvrđeno da se priključila čoporu četvrtog dana nakon puštanja. Utvrđeno je da se čopor Jelovac kojemu pripada u tom razdoblju kretao područjem od 156 km² . Nakon toga vučica je praćena metodom klasične telemetrije pa je utvrđeno još 14 položaja unutar područja kretanja čopora.

2004.

Od 21. ožujka 2004. prestala je raditi komponenta ogrlice za klasično telemetrijsko praćenje. Na taj način je bilo onemogućeno daljnje praćenje vučice. Sredinom studenog 2004. godine Jelicu su opazili lovci, a od 14. svibnja 2004. godine trajale su aktivnosti za obilježavanje nove jedinke.

2007. i 2008.

U ljeto 2007, je GPS-UHF ogrlicom obilježena vučica W17-Tara preko koje se dalje prati čopor Krasno. Tijekom zime 2006/2007 ovaj čopor brojao je najmanje šest vukova, a tijekom zime 2007/2008 bilo ih je najmanje sedam. Čopor je imao mlade u 2008, što je potvrđeno probama zavijanja ali i neposrednim promatranjem pet štenaca 21.kolovoza 2008, a sredinom zime 2008/2009 u čoporu je bilo najmanje osam vukova. Tijekom 488 dana praćenja vučice Tare i čopora Krasno, sakupljene su 3 542 lokacije, a koje predstavljaju prve dobre podatke o kretanju i veličini teritorija vukova na Velebitu. Teritorij čopora Krasno bio je 736.4 km², ali jezgre teritorija sa uključenih 95%, 75% i 50% lokacija bile su samo 93.1 km², 19.9 km² i 9.3 km² ponaosob. Teritorij čopora Krasno dva puta je veći od teritorija vukova u Gorskom kotaru. To ukazuje da je gustoća vukova na Velebitu upola manja nego u Gorskom kotaru. Za pouzdaniji zaključak o gustoći vukova na Velebitu i u Lici ipak je potrebno pratiti više čopora kroz više godina.

2009. i 2010.

Nažalost, tijekom proljeća 2009. ogrlica vučice Tare prestala je raditi nakon dvije godine.Kako bi se nastavilo aktivno praćenje čopora Krasno, još jedna mlada ženka bila je obilježena VHF ogrlicom na teritoriju čopora Krasno. Radilo se o W24-Iri, štenetu u dobi pet mjeseci, mase 13.5 kg koja je 31.kolovoza 2009. obilježena malom VHF ogrlicom te je njeno praćenje moguće samo načinom klasične VHF triangulacije. Početkom zime 2009/2010, najmanje 8 vukova bilo je u čoporu Krasno uključujući Iru.

2011. i 2012.

U lipnju 2011.g. pronađena je ogrlica vučice Ire, koja je sama otpala nakon godinu dana praćenja. Prema podacima dobivenim telemetrijskim praćenjem čopora Krasno na području Velebita, došlo se do značajne spoznaje da su teritoriji čopora na tom području dvostruko veći u odnosu na Gorski kotar, odnosno gustoća vukova je upola manja. Tako je primjerice veličina čopora u Gorskom kotaru prosječno 350 km2, a na Velebitu 736 km2.

Krajem kolovoza i početkom rujna 2012.g. na području Velebita – teritorija čopora Krasno pratili su se znaci prisutnosti vuka, a postavljene su zamke i foto-zamke.  Dobiveno je par snimaka na kojima je zabilježena jedna jedinka vuka, a ukupno je zabilježen 31 znak prisutnosti. Hvatanje nije bilo uspješno iz razloga što su u to vrijeme počeli šumski radovi (sanitarna sječa), a tom prilikom uništena je i jedna zamka za hvatanje. 

2013.

 

Tijekom 2013. nastavljeno je praćenje putem foto-zamki i prikupljanje svih ostalih znakova prisutnosti. Kako se čopor nalazi u zaštićenom području, uz znanstvenike njega tijekom cijele godine prati i nadzorna služba JU PP Velebit. Snimke ukazuju na pojedinačna kretanja te kretanja 2 jedinke vuka, a početkom veljače 2013. zabilježena su 4 traga. Uz ostale znakove (izmet, tragovi, ostaci plijena, viđenja te slušanja zavijanja) koji su prijašnjih godina bili puno učestaliji, za zadnje dvije godine procjenjuje se negativan trend. Svi prikupljeni podaci ukazuju da je čopor Krasno značajno pao u brojnosti te da se može procjenjivati maksimalno 4 do 5 jedinki u tom čoporu.

Slike