Praćenje putem foto-zamki

Praćenje putem foto-zamki je neinvazivna metoda praćenja pogodna za proučavanje velikih zvijeri. Daje nam podatke o prisutnosti određenih vrsta velikih zvijeri na nekom području te o mogućem broju jedinki. Foto-zamke se postavljaju na mjestima gdje je već otprije poznato da životinje redovito prolaze i obilježavaju teren, a aktiviraju se pomoću senzora. Brojnost, odnosno gustoća promatrane populacije određuje se modeliranjem dobivenih rezultata.

Od siječnja do rujna 2011. godine Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (istraživač Josip Kusak) je u suradnji sa JU „Priroda“ (ravnateljica Sonja Šišić i djelatnik Marko Modrić) nabavio te na području planine Obruč u Primorsko-goranskoj županiji postavio 8 foto-zamki koje su korištene na 11 različitih mjesta. Na nekim mjestima bile su u određenom intervalu postavljene istodobno i dvije kamere. Prvenstvena namjera bila je istraživanje, odnosno određivanje prisutnosti i brojnosti risa na tom području, a dodatno i analiza korištenja prostora te aktivnosti ostalih velikih sisavaca (parnoprstaša, medvjeda i vuka), srednje velikih sisavaca (lisica, jazavac, divlja mačka) te ljudi na istom području.
Tijekom razdoblja praćenja mjesta su obilažena najmanje 2 do najviše 13 puta. Najkraće vrijeme praćenja bilo je 13 dana, a najduže 226 dana. Kamere su zabilježile ukupno 1.664 događaja. Za analizu uzet je set od 1.579 događaja jer su se od ukupnog broja oduzeli oni događaji koji uključuju provjeru kamere, duplo snimljeni te oni kada kamera nije ispravno radila. Najzastupljeniji su bili posjeti/prolazi jelena – 375 puta (54%), dok je srna zabilježena samo 18 puta (2,6%), a divlja svinja 20 puta (2,9%). Od velikih zvijeri zabilježena su 34 posjeta/prolaza medvjeda (4,9%), 4 posjeta/prolaza risa (0,6%) a tek 3 posjeta/prolaza vuka (0,4%). Općenito je gustoća vukova u Gorskom kotaru oko 2,5 puta veća od gustoće risova, no ovi podaci upućuju da se lokalno mogu pronaći i drugačiji omjeri što je u skladu s kartama vjerojatnosti pojave risa i vuka na području Obruča izrađenih još 2009. god. na VEF-u u Zagrebu (Josip Kusak i Đuro Huber). Praćenje se nastavilo i tijekom 2013. godine, a prikupljeni podaci još se obrađuju.

Državni zavod za zaštitu prirode je krajem 2011. nabavio 25 foto-zamki od kojih je u suradnji sa Veleučilištem u Karlovcu (istraživač Vedran Slijepčević) 2012. godine njih 18 postavljeno na području Gorskog kotara, prvenstveno za praćenje populacije risa u okviru provođenja projekta "Monitoring populacije euroazijskog risa putem foto-zamki u Gorskom kotaru".
Ostalih 7 postavljeno je u suradnji s JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije te Branimirom Leskovarom, tajnikom županijskog lovačkog saveza i LU „Veteran“ na području Zrinske gore. Uz istraživača Vedrana Slijepčevića i Branimir Leskovar se pridružio istraživanjima, odnosno kontroli i naporima obilaska foto-zamki na Zrinskoj gori, mijenjanju baterija i skidanju snimki. Do sada je na području Zrinske gore foto-dokumentirano kretanje jednog čopora od 5 do 6 jedinki. Putem foto-zamki kod vukova se ne mogu razlikovati jedinke (kod risa je to moguće) pa se nekoliko pojedinačnih snimaka jedne jedinke vuka i jedne do tri jedinke vuka ne mogu interpretirati kao pojedinačni čopor, već je vrlo vjerojatno da su to jedinke koje pripadaju foto-dokumentiranom većem čoporu.

 U okviru navedenog projekta monitoringa risa kojeg provodi Vedran Slijepčević, u 2013. godini u 4 navrata zabilježena je prisutnost sivog vuka na području lovišta Bjelolasica. Budući da su foto-zamke postavljene ciljano na lokacijama za fotografiranje risa, fotografije vuka nastale su slučajno, a životinje na fotografijama nije moguće jasno razlikovati. Stoga, svakako se može potvrditi prisutnost vuka u tom lovištu. Dok su u lovištu Bjelolasica u više navrata zabilježeni znakovi prisutnosti sivog vuka, isto se ne može reći za sjeverni dio Gorskog kotara, gdje je istraživač Vedran Slijepčević u mjesečnim obilascima terena u 2013. godini pronašao svega 2 sigurna znaka prisutnosti vuka (1 uriniranje i 1 svježi izmet).

Sustavno praćenje prelaska divljih životinja preko zelenih mostova na autocesti A1 metodom foto-zamki provodi se od 2008. godine od strane tvrtke OIKON d.o.o. Za praćenje su korištene foto-zamke koje osim fotografije snimaju i video-isječak što omogućuje vrlo točno prebrojavanje prelaska nekih vrsta životinja koje žive u skupinama, kao što je vuk. Praćenje prelaska se provodilo na osam zelenih mostova (Ivančevo brdo, Rasnica, Medina gora, Varošina, Osmakovac, Rošca, Konšćica i Vrankovića ograda), a prelaženje vukova zabilježeno je na sedam zelenih mostova, dok na zelenom mostu Vrankovića ograda nije zabilježen nijedan prelazak te vrste. Provedeno sustavno praćenje omogućilo je analizu trenda učestalosti prelaska vukova u razdoblju dužem od pet godina.

Na šest od sedam zelenih mostova na kojima su zabilježeni prelasci vukova utvrđeno je kontinuirano smanjenje učestalosti prelaska vukova u razdoblju od 2008. do 2013. godine. Na osnovi rezultata provedene analize moguće je pretpostaviti da su dobiveni rezultati posljedica smanjenja brojnost populacije vuka u RH. 

Slike