Lika

2003.

U kolovozu 2003. započeta su istraživanja vukova na području Like. Istraživanja su bila usmjerena na područje Kutereva, Krasna i Kosinja, odnosno sjevernu padinu Velebita. Već krajem 2003. ulovljena je mlada vučica Jelica kojoj je stavljena ogrlica za satelitsko praćenje životinje. Jelica je ujedno prvi vuk u Hrvatskoj praćen putem satelita, a čopor kojem je ona pripadala nazvan je Jelovac.

2007.

Ponovne aktivnosti za hvatanje vukova na području sjevernog Velebita započete su u ljeto 2007. Još jednu mladu ženku uhvatio je i obilježio krajem kolovoza 2007 Vedran Slijepčević, a nazvana je W17- Tara. U prvih deset dana praćenja vučica se zadržavala u području Senjskog bila i vjerojatno je pripadnica čopora Jelovac koji je preimenovan u čopor Krasno, a prvi puta upoznat 2003. godine preko vučice Jelice.

2009.

Nakon dvije godine, tijekom proljeća 2009. ogrlica vučice Tare prestala je raditi. Tada je doc.dr.sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta u suradnji s NP Sjeverni Velebit i PP Velebit, provodio aktivnosti hvatanja i obilježavanja vukova iz čopora Krasno na Velebitu. Dana 31. kolovoza 2009. malom VHF ogrlicom obilježena je mlada vučica W24-Ira štene iz legla od 2009. godine. Aktivnosti hvatanja vukova nastavile su se dalje, s ciljem obilježavanja odraslog vuka iz tog čopora, GPS-GSM ogrlicom.
Na području Like, točnije Velebita do kraja 2009. godine ukupno su obilježena i telemetrijski praćena 3 vuka (Jelica, Tara i Ira).

2010.-2012.

Kako bi se pronašli znakovi prisutnosti vukova, tijekom istraživanja provedenih u 2010. godini pretraženo je područje Velebita od 64.5 km² i tom je prilikom uhvaćen jedan vuk na Velebitu. Radilo se o mladoj vučici koja je uhvaćena dana 25. 10. 2010. ali je nažalost zadobila teže ozljede noge zbog kojih je prebačena na Veterinarski fakultet u Zagrebu gdje je eutanazirana. U čoporu Krasno početkom zime 2009/2010 bilo je najmanje 8 vukova uključujući telemetrijski praćenu vučicu Iru.

Vučicu Mandu staru 3,5 godine, znanstvenik Goran Gužvica iz OIKON-a uspio je obilježiti 13. srpnja 2011. na dionici Gospić – Udbina, u lovištu Vrebac. Njena ogrlica pronađena je obješena na drvo u blizini Pavlovca Vrebačkog krajem rujna 2011. u oštećenom stanju (s rupom). Ogrlicu su pronašli pastiri te su, misleći da je od lovačkog psa, obavijestili g. Milana Zalovića, lovoovlaštenika koji ju je pronašao i čijom ljubaznošću je ista vraćena. Ovakav nalaz nedvojbeno upućuje da je ta vučica nezakonito ubijena te je ubrojena u smrtnost vukova za 2011/2012. godinu.  

Slike