L01 – Bela

Bela je prvi ris koji je u Hrvatskoj obilježen radio-telemetrijskom ogrlicom. Uhvaćena je 16. 12. 2001. u blizini uprave Nacionalnog parka Risnjak. U zamku postavljenu na ostatke plijena uhvaćena je mlada ženka, težine 8 kg i procijenjene dobi od 8 mjeseci. Obilježena je VHF ogrlicom, no nažalost signal se izgubio već nakon 20 dana praćenja.

Slike