Telemetrija

Javnosti su vjerojatno najzanimljivija radiotelemetrijska istraživanja, koja i daju najizravnije podatke o biologiji ove rijetke i teško vidljive vrste. Žive životinje se hvataju u posebno izrađene zamke, uspavaju se, zatim se provode mjerenja i uzmu uzorci, nakon čega se oko vrata stavi ogrlica pomoću koje se prati aktivnost i kretanje životinje.
Starije ogrlice rade tako da odašilju UKV radio valove koje se onda bilježi pomoću prijemnika i na karti utvrdi položaj životinje, dok noviji tipovi ogrlica putem satelita utvrđuju GPS položaj životinje. Istraživanja ovog tipa vrlo su zahtjevna, vremenski i financijski, a zbog specifičnog načina života i niske brojnosti vrlo je teško uhvatiti žive životinje. Problemi su česti i nakon hvatanja, javljaju se kvarovi na ogrlicama ili životinje ponekad stradaju u prometu ili krivolovu. 
Telemetrijska istraživanja risova u Hrvatskoj počela su 2001. godine, a do sada je u Gorskom kotaru različitim tipovima radiotelemetrijskih ogrlica bilo obilježeno ukupno sedam risova. Najduže praćena životinja je risovica L0-5 Luna, koja je prvi puta uhvaćena kao mladunče, u studenom 2007. na području Bjelolasice. Tada je obilježena VHF ogrlicom, koja je nakon ponovnog hvatanja u travnju 2008. godine zamijenjena GPS-GSM ogrlicom. Nažalost, ta je ogrlica imala izuzetno loš uspjeh određivanja položaja preko satelita (manje od 2%) i, nakon što se u ožujku 2009. godine baterija GPS-GSM ogrlice potrošila, novo hvatanje nije uspjelo. Ipak smo saznali da se tijekom godinu i pol praćenja kretala na području od najmanje 250 km2, te da je nakon odvajanja od majke uspješno osamostalila i zauzela vlastiti životni prostor.

Slike