Kraniometrija

Kraniometrijski podaci (mjere lubanje) su vrlo dobri pokazatelji za razlikovanje između životinjskih vrsta i populacija, te pojavnost morfoloških anomalija. Detaljnom morfometrijskom analizom lubanja hrvatske populacije risa, te usporedbom s drugim populacijama iz Europe utvrđene su specifičnosti naše populacije.
Nadalje, cilj analize kraniometrijskih podataka bio je utvrditi postojanje razlika u veličini između reintroduciranog risa i autohtonog koji još obitava u području Balkanskog poluotoka, te da li postoje razlozi za izdvajanje autohtonog risa u podvrstu Lynx lynx martinoi. Morfometrijski je obrađeno 59 risjih lubanja iz Hrvatske, uglavnom iz privatnih lovačkih zbirki. Utvrđeno je da je hrvatska populacija risova najsličnija sa češkom populacijom i da je pojava drugog gornjeg pretkutnjaka P2 netipičnog u zubnoj formuli risa zastupljena u sličnom postotku (15,5%). Pojava drugog donjeg kutnjaka M2 (5,1%) je, međutim, niža u odnosu na druge populacije. Lubanje muških jedinki su značajno veće u odnosu na lubanje ženskih jedinki. Ovim istraživanjem utvrđeno da se kraniometrijske vrijednosti populacije balkanskog risa, statistički značajno ne razlikuju od hrvatske i češke populacije.

Slike