Stanje i brojnost vukova u svijetu

Prema podacima koje su prikupili Route i Aylsworth (1999.) brojnost sivoga vuka u svijetu se procjenjuje na oko 150 000. Toliko vukova živi u populacijama koje se prostiru kroz 41 zemlju svijeta u kojima su podaci o brojnosti, trendu populacija i zakonskom statusu bili dostupni (Tablica 1.).

Brojno stanje, trend populacije i zakonski status sivoga vuka u svijetu 1999. godine (Route i Aylsworth, 1999.). Za države koje nisu navedene podaci nisu dostupni.

COUNTRY NO. OF WOLVES TREND LEGAL STATUS
Albania  250  U porastu  Nepoznat
Belarus  2 000 -2 500  U porastu ili stabilan  Nezaštićen
Bosnia&Herzegovina  800  U porastu ili stabilan  Nezaštićen
Bangladesh <10 - -
Bulgaria  800-1 000  U porastu  Neka zaštićena područja
Canada  55 000-65 000  Stabilan ali varira  Lovna vrsta, zaštićen
Croatia*  100-150  Stabilan, u porastu  Zaštićen
Češka  <20  U porastu  Zaštićen
Danska(Grenland)  50-75  Vjerojatno u padu  Zaštićen
Estonija  <500  U padu ili stabilan   Nepoznat
Finska  150  U porastu ili stabilan   Nepoznat
Francuska  30-40  U porastu  Zaštićen
Njemačka  5-10  U porastu  Zaštićen
Grčka  200-300  U padu   Nepoznat
Nizozemska  0  Istrebljen   Nepoznat
Mađarska  >50  Stabilan  Zaštićen
Indija  1 200 -1 500  U padu  Zaštićen
Izrael  150  Stabilan  Zaštićen
Italija  400-450  U porastu  Zaštićen
Jugoslavija  500  Nepoznat  Nepoznat
Litva  900  Stabilan  Nezaštićen
Letonija  600  U porastu  Nepoznat
Makedonija  <1 000  U porastu ili stabilan  Nezaštićen
Meksiko  0  Istrebljen  Ugrožen
Mongolija  30 000  Stabilan  Nezaštićen
Norveška  5-10  U porastu ili stabilan  Zaštićen
Kina  6000  Stabilan  Zaštićen
Poljska  1 000 -1 100  U porastu Lovna vrsta, zaštićen
Portugal  250-300  Stabilan  Zaštićen
Rumunjska  2 500  U porastu ili stabilan Lovna vrsta uz ograničenja 
Rusija  30 000  Stabilan ail varira Nezaštićen
SAD  9 790 -13 150  U porastu Lovna vrsta, zaštićen
Saudijska Arabija  600-700  Stabilan Nezaštićen
Slovačka  350-400  U padu Lovna vrsta, zaštićen
Slovenija  50-100  Stabilan  Zaštićen
Španjolska  2 000  U porastu  Lovna vrsta
Švedska  45-60  U porastu  Zaštićen
Švicarska  5  U porastu  Zaštićen
Ukrajina  2 000 -3 000  Nepoznat   Nepoznat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Izvorni podaci (50-100) ispravljeni novijim podacima (Kusak, neobjavljeno).

Slike