Evolucija risova

Prve mačkolike zvijeri javile su se u Oligocenu, prije otprilike 35 miliona godina. Najstariji poznati nalaz je vrsta Proailurus lemanensis, potječe iz Francuske iz razdoblja Oligocena,  prije oko 30 milijuna godina. Početak razvoja mačaka nije u potpunosti poznat, a smatralo se da se većina rodova razvila u Africi, iz zajedničkog pretka koji je živio pred 10 do 15 milijuna godina. No novija istraživanja pokazuju da su se moderne mačke razvile u Aziji, te su tijekom niske razine mora u Miocenu migrirale na ostale kontinente. Genetska istraživanja pokazuju da je migracijom iz Azije preko Beringa u Sjevernu Ameriku prešao zajednički predak pet od ukupno osam genetskih linija današnjih mačaka, među kojima je i risja linija. Isto istraživanje upućuje da je predak euroazijskog i iberijskog risa zatim migrirao natrag u Euroaziju i to prije 1,6 do 1,2 milijuna godina.
Najstariji nalaz mačaka potječe iz kasnog Miocena (pred otprilike 9 milijuna godina),  fosil vrste Felis attica pronađen je na zapadu Euroazije. Najstariji ostaci risa, stari približno 4 milijuna godina, pronađeni su u Africi. Ta vrsta, Lynx issiodorensis, smatra se pretkom svih današnjih risova. Tijekom starijeg Pleistocena je zbog velike geografske rasprostranjenosti vrste Lynx issiodorensis došlo do postupne specijacije, te se iz te vrste  u Sjevernoj Americi razvio do danas preživjeli crveni ris (Lynx rufus, Schreber 1777) i izumrla vrsta Lynx issiodorensis kurteni. U Europi se preko nekoliko izumrlih vrsta razvio iberijski ris (Lynx pardinus, Temminck 1872), dok se u Aziji razvio euroazijski ris (Lynx lynx, Linnaeus 1758) no nisu točno poznate vrste putem kojih je tekao razvoj. Tijekom mlađeg Pleistocena euroazijski ris proširio se u Europu gdje je na većini područja, osim na Pirinejskom poluotoku, istisnuo iberijskog risa. Euroazijski ris se tijekom mlađeg Pleistocena proširio i u Sjevernu Ameriku, gdje se iz njega razvio kanadski ris (Lynx canadensis, Kerr 1792).
Fosilni nalazi risa ustanovljeni su i na području Hrvatske (npr: Velika pećina, Šandalja i Pećine u Brini). Revizijom materijala iz Veternice s liste faune izbačen je Lynx pardinus

Galerija trenutno nema slika