Stanište i prehrana risova

Nacionalni park Risnjak

Stanište risa

Risu je za opstanak neophodno prostrano i mirno stanište, koje mu pruža zaklon i hranu.

Pročitajte više »

Plijen risa

Prehrana risa

Ris je specijalizirani predator. Njegov glavni plijen su parnoprstaši, kao što su srna, jelen i divokoza, no hrani se i manjim životinjama.

Pročitajte više »

Prikazano 2 od 2