Biologija risa

Nacionalni park Risnjak

Stanište risa

Risu je za opstanak neophodno prostrano i mirno stanište, koje mu pruža zaklon i hranu.

Pročitajte više »

Populacije risa u Europi

U tablici donosimo prikaz današnjih populacija Euroazijskog risa u Europi.

Pročitajte više »

Rasprostranjenost i brojnost euroazijskog risa u Europi

Današnja slika rasprostranjenosti risa u Europi rezultat je međunarodne zaštite i više projekata reintrodukcije jedinki iz slovačkih Karpata na prostore koje je ris nekoć naseljavao u zapadnoj Europi.

Pročitajte više »

Utjecaj glacijalnih utočišta na rasprostranjenost eurozijskog risa

Današnja rasprostranjenost risa u Europi je rezultat djelovanja čovjeka, no u velikoj mjeri je i posljedica događanja u mlađem Pleistocenu.

Pročitajte više »

Teritorij risa

Osnovna obilježja

Euroazijski ris je teritorijalna vrsta koja živi povučeno, na velikom prostoru i u maloj gustoći.

Pročitajte više »

Taksonomija

Rod ris (Lynx), koji obuhvaća četiri vrste, po sistematici spada u razred sisavaca (Mammalia), red zvijeri (Carnivora), porodicu mačaka (Felidae), potporodicu pravih mačaka (Felinae). Porodica mačaka (Felidae) danas obuhvaća 38 vrsta koje osim zajedničkih predaka i genetskih obilježja, dijele i karakterističnu građu tijela, osjetila, način života te tehnike lova.

Pročitajte više »

Plijen risa

Prehrana risa

Ris je specijalizirani predator. Njegov glavni plijen su parnoprstaši, kao što su srna, jelen i divokoza, no hrani se i manjim životinjama.

Pročitajte više »

Mladunac risa

Razmnožavanje

Ris je teritorijalna vrsta i jedinke suprotnog spola druže se jedino u vrijeme parenja, od veljače do travnja.

Pročitajte više »

Ris na markiralištu

Teritorijalnost

Ris živi samotno i teritorijalna je vrsta, što znači da svaka jedinka živi sama (izuzetak su ženke s jednogodišnjim mladuncima) na određenom području  koje se jedino u rubnim dijelovima preklapa s područjem druge jedinke.

Pročitajte više »

Populacija risa na balkanskom poluotoku

Planinsko područje na granici između Makedonije i Albanije najvažnije je stanište populacije balkanskog risa.

Pročitajte više »

Iberijski ris

Od ukupno četiri vrste risa, na Europskom kontinentu obitavaju dvije vrste - iberijski ris (Lynx pardinus), s područja Iberskog tj. Pirenejskog poluotoka, te euroazijski ris (Lynx lynx), koji je prisutan u središnjoj Aziji i Rusiji, na području Fenoskandinavije, Baltika i Karpata, te postoji nekoliko izoliranih populacija u zapadnoj i jugozapadnoj Europi.

Pročitajte više »

Evolucija risova

Prvi poznati predstavnici porodice mačaka, kao i svih zvijeri, potječu od izumrle skupine Miacoidea.

Pročitajte više »

Portret risa

Vanjski izgled i tjelesne osobine risa

Euroazijski ris  najveći je od četiri vrste risova. Masa odraslih jedinki kreće se u rasponu od 15 do 30 kg. Kao i sve mačke, risovi imaju okruglastu glavu kratke njuške, zubalo s 28 zuba i jakim očnjacima te kutnjacima oštrih rubova.

Pročitajte više »

Prikazano 13 od 13